Voedingstherapeut

De term voedingstherapeut of therapeut wordt vaak gebruikt door mensen met een achtergrond in de alternatieve zorg of natuurgeneeswijze.
Een voedingstherapeut mag u niet behandelen bij ziekte en/of medische klachten. Zij zijn verplicht om u door te verwijzen naar uw huisarts of naar een diëtist.
De titel voedingstherapeut is niet beschermd en daarom mag iedereen zich voedingstherapeut noemen. Ook mensen die geen opleiding hebben genoten.

Copyright 2019 Dievita