Tarieven

U kunt een afspraak maken bij Dievita Diëtistenpraktijk via een verwijzing van een arts of rechtstreeks.
Dievita Diëtistenpraktijk heeft contracten met alle zorgverzekeraars en is aangesloten bij de ketenzorg.

Vergoeding zorgverzekeraar
Basisverzekering
Vanuit de basisverzekering wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed door alle zorgverzekeraars.

Voor iedereen is er een verplicht eigen risico vastgesteld van €385 per jaar. Dat houdt in dat zorg uit uw basisverzekering, o.a. medicijnen, een psycholoog en diëtist van uw eigen risico afgehaald kunnen worden door de zorgverzekeraar. Voor de diëtist is dit een maximaal bedrag van €180 per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.
Aanvullende verzekering
Veel zorgverzekeraars vergoeden extra uren dieetadvisering wanneer u aanvullend verzekerd bent. Over de vergoeding vanuit de aanvullende verzekering betaald u geen eigen risico. Vraag de diëtist of uw zorgverzekeraar om meer informatie.

Ketenzorg

Vanuit de ketenzorg heeft u recht op ten minste 3 uur (Soest) en onbeperkte vergoeding (Bussum, Hilversumse Meent, Weesp) dieetadvisering bij onderstaande diagnoses. Over de vergoeding vanuit de ketenzorg betaald u geen eigen risico.  
Diabetes
– Nieuwe diabeet type ll
– Diabetes type ll niet goed gereguleerd, voorafgaand instellen insuline
– Diabetes type ll, instellen op insuline
– Diabetes type ll, instellen op basis bolus insuline
– Diabetes type ll, met nierfunctiestoornis
– Diabetes type ll, met hypertensie
– Diabetes type ll, met hypercholesterolemie/dyslipidemie
– Diabetes type ll, met BMI ≤ 35
Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

COPD
COPD patiënt met BMI ≤ 21
COPD patiënt met ernstig gewichtsverlies

Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.
Let op niet alle huisartsen zijn aangesloten bij de COPD ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

CVRM (cardiovasculair risico management)
Nieuwe CVRM patiënt
CVRM patiënt met nierfunctiestoornis
CVRM patiënt met hypertensie
CVRM patiënt hypercholesterolemie/dyslipidemie
CVRM patiënt met BMI ≥ 35

Alle overige diagnoses worden niet behandeld vanuit de ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.
Let op niet alle huisartsen zijn aangesloten bij de CVRM ketenzorg. De behandeling van de diëtist wordt dan bij de zorgverzekeraar ingediend.

Zelf betalen
Wij hebben onze facturatie naar de cliënt uitbesteed aan Famed.

U wenst zelf te betalen of uw vergoeding bij de zorgverzekeraar is op
Soort consult                                                                                    Kosten
Intake                                                                                                 €90,00
Vervolg consult                                                                                €30,00
Telefonisch consult                                                                         €15,00
Individueel dieetadvies per 15 minuten                                     €15,00
Rapportage                                                                                       €15,00
Huisbezoek toeslag                                                                         €15,00

U heeft uw afspraak niet op tijd afgezegd
Wanneer u uw afspraak af wilt zeggen/verplaatsen met de diëtist, dient u dit op werkdagen minimaal 48 uur voor een intake en 24 uur voor een vervolgconsult telefonisch via 035 6921146 of via het mailadres info@dievita.nl/dievitadietistenpraktijk@zorgmail.nl mee te delen.
Indien u dit nalaat zullen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden helaas niet vergoed door de zorgverzekeraar.