Laatst bijgewerkt op: februari 22, 2016

De kwaliteit van Dievita Diëtistenpraktijk

De titel diëtist is bij de wet beschermd. Alleen professionals die de vierjarige HBO-opleiding Voeding en Diëtetiek hebben afgerond mogen de titel diëtist gebruiken.

De diëtist is verplicht om de vakkennis goed bij te houden en te voldoen aan kwaliteitsnormen.
Diëtisten die aan deze eisen voldoen, staan ingeschreven in het Kwaliteitsregister voor Paramedici.


Nederlandse Vereniging van Diëtisten

Daarnaast zijn de diëtisten van Dievita aangesloten bij de NVD (Nederlandse Vereniging van Diëtisten). De NVD draagt onder andere bij aan het verbeteren van de kwaliteit van dienstverlening van de diëtist, het bevorderen van de deskundigheid van de diëtist en het voeren van overleg met derden zoals zorgaanbieders, zorgverzekeraars, overheid en patiënten- en consumentenorganisaties.

Directe Toegankelijkheid Diëtetiek (DTD)

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist direct toegankelijk. Dit betekend dat u zonder verwijzing van een (huis)arts of specialist naar de diëtist kunt. U kunt natuurlijk ook nog steeds met een verwijsbrief bij ons terecht.

Wat betekend dit voor de vergoeding?
De meeste zorgverzekeraars vergoeden de behandeling zonder verwijbrief. Echter zijn er een aantal zorgverzekeraars die nog steeds een verwijsbrief eisen als voorwaarde om de behandeling te vergoeden.
U kunt contact opnemen met uw zorgverzekeraar of met Dievita om te controleren of uw verzekeraar de behandeling vergoed met/zonder verwijsbrief.


Tarieven

Voor 2016 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bij Dievita Diëtistenpraktijk worden de declaraties door de diëtist ingediend bij uw zorgverzekeraar. Deze service bieden wij u graag aan om tijd en werk uit handen te nemen.

In 2016 heeft u vanuit de basisverzekering recht op 3 uur dieetadvisering. Het verplicht eigen risico voor zorg geleverd vanuit de basisverzekering in 2016 is vastgesteld op een maximaal bedrag van €385,00 per jaar. Kinderen tot 18 jaar betalen geen eigen risico.

Vanuit de aanvullende verzekering kunt u ook een vergoeding krijgen voor de diëtist. Hier kunt u aanspraak op maken nadat de 3 uur dieetadvisering is bereikt vanuit de basisverzekering.
U hoeft geen eigen risico te betalen voor dieetadvisering geleverd vanuit de aanvullende verzekering.
Voor een overzicht van de verzekeraars en aanvullende verzekeringen die in 2016 dieetadvisering vergoeden download dan hier de lijst voor 2016 (de lijst wordt ge-update naar de laatste inzichten).

Dievita Diëtistenpraktijk is aangesloten bij de ketenzorg. Dit houdt een samenwerkingen tussen diëtist, praktijkondersteuner en huisarts in. Momenteel is behandeling vanuit de ketenzorg voor diabetes en COPD goed geregeld. De behandeling CVRM (risico op hart- en vaatziekten) in de ketenzorg is in ontwikkeling. U hoeft geen eigen risico te betalen voor dieetadvisering geleverd vanuit de ketenzorg.

Wanneer uw vergoeding op is, kunt u de consulten zelf betalen. Wij besteden de verzending van deze facturen uit aan Fa-med. Dit geld ook voor de facturen die verzonden worden in verband met niet tijdig afzeggen van uw afspraak. Wij hanteren 48 uur van te voren afzeggen van een intake en 24 uur voor een vervolgconsult.

Tarieven:
Eerste consult € 90,00
Weegconsult €15,00
E-mail/telefonisch consult €15
Vervolgconsult kort € 30,00
Vervolgconsult lang € 45,00
Huisbezoek eerste consult € 90 + uittoeslag € 20 = € 110,00
Huisbezoek vervolgconsult € 45 + uittoeslag € 20= € 65,00
Berekenen voedingswaarde eetpatroon €30,00
Beginrapportage/tussenrapportage/eindrapportage €15,00
Opvragen Cliëntendossier €45,00

Nieuws

Pro-Fit!

Pro-Fit! De gezondheid van kinderen een succesvolle aanpak! Pro-fit! is een samenwerking van verschillende zorgverleners. In deze … Lees meer >

Vergoedingen dieetadvisering 2015

Vergoedingen dieetadvisering 2015 Voor 2015 hebben wij met alle zorgverzekeraars contracten afgesloten. Bij Dievita Diëtistenpraktijk … Lees meer >

Bekijk meer nieuws

Locaties

Medisch Centrum Bussum Zuid, Bussum
Piet Heinlaan 50D Bekijk locatie >
Gezondheidscentrum Weesp
C.J. van Houtenlaan 1D Bekijk locatie >
Bekijk al onze locaties